Trong bộ môn Sinh học 9, các bạn sẽ được tìm hiểu về các lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là Di truyền và biến dị; Sinh vật và môi trường. Đây đều là những lĩnh vực rất gần gũi, gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày của chúng ta.

Khi tìm hiểu về Sinh học 9, chúng ta cần giải đáp được các câu hỏi và vấn đề cơ bản và quan trọng như:

- Tại sao con cái lại mang những đặc điểm của bố mẹ?

- Vai trò của Di truyền học trong đời sống và sản xuất?

- Quan hệ giữa các sinh vật và môi trường? Tại sao cần bảo vệ môi trường?

Hãy cùng TOPLOIGIAI khám phá nội dung Sinh học 9 nhé.

Chúc các bạn học tốt!

Soạn Sinh 9 | Soạn Sinh 9

MỤC LỤC SOẠN SINH 9 NGẮN GỌN, HAY NHẤT