logo

Tổng hợp các bài Tóm tắt Lý thuyết Công nghệ 8 ngắn nhất. Seri các bài lý thuyết được các thầy cô Top lời giải biên soạn lại tóm lược theo nội dung sách giáo khoa giúp các bạn nắm vững nội dung kiến thức, qua đó học tốt hơn.

Chúc các bạn học tốt!

MỤC LỤC LÝ THUYẾT CÔNG NGHỆ 8

 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 2. Hình chiếu
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 9. Bản vẽ chi tiết
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 11. Biểu diễn ren
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 13. Bản vẽ lắp
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 14. Đọc bản vẽ lắp đơn giản
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 15. Bản vẽ nhà
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 18. Vật liệu cơ khí
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 20. Dụng cụ cơ khí
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 21. Cưa và đục kim loại
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 22. Dũa và khoan kim loại
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 23. Đo và vạch dấu
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 25. Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 26. Mối ghép cố định, mối ghép tháo được
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 27. Mối ghép động
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 29. Truyền chuyển động
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 30. Biến đổi chuyển động
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 33. An toàn điện
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 32. Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 38. Đồ dùng loại điện quang. Đèn sợi đốt
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 39. Đèn huỳnh quang
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 41. Đồ dùng loại điện - nhiệt. Bàn là điện
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 44. Đồ dùng loại điện cơ quạt điện, máy bơm nước
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 46. Máy biến áp một pha
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 48. Sử dụng hợp lí điện năng
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 53. Thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 55. Sơ đồ điện
 Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 58. Thiết kế mạch điện

Hỏi đáp