logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay


Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay 


I. KHỐI TRÒN XOAY

- Các khối tròn xoay thường gặp:

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay – TopLoigiai

- Cách tạo thành hình trụ: Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định ta được hình trụ

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay – TopLoigiai (ảnh 2)

- Cách tạo thành hình nón: Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định ta được hình nón

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay – TopLoigiai (ảnh 3)

- Cách tạo thành hình cầu: Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định ta được hình cầu

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay – TopLoigiai (ảnh 4)

Tóm lại: Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình


II. HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU

1. Hình trụ

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay – TopLoigiai (ảnh 5)

Hình 5. Hình trụ và các hình chiếu của hình trụ

Bảng 1. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình trụ

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng

Hình chữ nhật

d, h

Bằng

Hình tròn

d

Cạnh

Hình chữ nhật

d, h

2. Hình nón

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay – TopLoigiai (ảnh 6)

Hình 6. Hình nón và các hình chiếu của hình nón

Bảng 2. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình nón

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng

Tam giác cân

d, h

Bằng

Hình tròn

d

Cạnh

Tam giác cân

d, h

3. Hình cầu

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay – TopLoigiai (ảnh 7)

Hình 7. Hình cầu và các hình chiếu của hình cầu

Bảng 3. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình cầu

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng

Hình tròn

d

Bằng

Hình tròn

d

Cạnh

Hình tròn

d

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

ADVERTISEMENT