logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 9. Bản vẽ chi tiết


Bài 9. Bản vẽ chi tiết


I. Nội dung bản vẽ chi tiết

- Bản vẽ ống lót: 

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 9. Bản vẽ chi tiết – TopLoigiai

- Bản vẽ chi tiết là bản vẽ thể hiện hình dạng, kích thước và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

- Bao gồm:

+ Các hình biểu diễn

+ Khung bản vẽ, khung tên

+ Các con số kích thước

+ Các yêu cầu kĩ thuật

- Công dụng: Bản vẽ chi tiết là tài liệu kĩ thuật dùng trong việc chế tạo và kiểm tra chi tiết.

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 9. Bản vẽ chi tiết – TopLoigiai (ảnh 2)

Sơ đồ nội dung bản vẽ chi tiết


II. Đọc bản vẽ chi tiết

- Trình tự đọc bản vẽ: Gồm 5 bước: 

+ Đọc nội dung trong khung tên.

+ Phân tích các hình chiếu, hình cắt.

+ Phân tích kích thước.

+ Đọc yêu cầu kĩ thuật.

+ Mô tả hình dáng và cấu tạo của chi tiết, công dụng của chi tiết đó.

- Bản vẽ ống lót: 

+ Tên gọi chi tiết: ống lót.

+ Vật liệu: thép

+ Tỉ lệ: 1:1

+ Tên gọi hình chiếu: hình chiếu cạnh

+ Vị trí hình cắt: cắt ở vị trí hình chiếu đứng.

+ Kích thước chung của chi tiết: 28mm,30mm.

+ Kích thước các phần của chi tiết: Đường kính ngoài 18mm, đường kính lỗ 16mm, chiều dài 30mm.

+ Gia công: làm tù cạnh

+ Xử lí bề mặt: mạ kẽm.

+ Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết: ống hình trụ tròn.

+ Công dụng của chi tiết dùng để lót giữa các chi tiết.

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 9. Bản vẽ chi tiết – TopLoigiai (ảnh 3)


II. Cách lập bản vẽ chi tiết

Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.

Bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng các đường trục và đường bao hình biểu diễn.

Bước 2: Vẽ mờ.

Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên trong của các bộ phận, vẽ hình cắt và mặt cắt…

Bước 3: Tô đậm.

Trước khi tô đậm cần kiểm tra sửa chữa những sai sót, kẻ đường gạch gạch của mặt cắt, kẻ đường gióng và đường ghi kích thước. Vẽ các nét đậm.

Bước 4: Ghi phần chữ.

Ghi kích thước, yêu cầu kĩ thuật, nội dung khung tên.

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 11. Biểu diễn ren

ADVERTISEMENT