logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt


Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt


I. Khái niệm bản vẽ kĩ thuật

1. Khái niệm

Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt – TopLoigiai

2. Phân loại

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt – TopLoigiai (ảnh 2)

- Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực: 

- Mỗi lĩnh vực kĩ thuật có loại bản vẽ riêng của ngành mình, trong đó có 2 loại bản vẽ thuộc hai lĩnh vực quan trọng là:

+ Bản vẽ cơ khí: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng … các máy và thiết bị

+ Bản vẽ xây dựng: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng … các công trình kiến trúc và xây dựng

- Bản vẽ kĩ thuật được:

+ Vẽ bằng tay

+ Bằng dụng cụ vẽ

+ Bằng sự trợ giúp của máy tính điện tử


II. Khái niệm về hình cắt

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt – TopLoigiai (ảnh 3)

* Khái niệm

+ Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt.

+ Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

+ Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ bằng nét gạch gạch.

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 9. Bản vẽ chi tiết

ADVERTISEMENT