logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 2. Hình chiếu


I. Khái niệm về hình chiếu

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 2. Hình chiếu – TopLoigiai

Hình 1. Hình chiếu của vật thể

- Mặt phẳng chiếu là mặt phẳng chứa hình chiếu của vật thể

- Điểm A trên vật thể có hình chiếu là điểm A’

- Tia sáng đi từ nguồn sáng S qua điểm A xuống điểm chiếu A’,  gọi là tia chiếu SAA’

=> Khái niệm: Hình chiếu của vật thể bao gồm tập hợp các điểm chiếu của vật thể trên mặt phẳng chiếu


II. Các phép chiếu

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 2. Hình chiếu – TopLoigiai (ảnh 2)

Hình 2. Các phép chiếu

(a) Phép chiếu xuyên tâm: có các tia chiếu xuất phát từ 1 điểm (tâm chiếu)

(b) Phép chiếu song song: có các tia chiếu song song với nhau

(c) Phép chiếu vuông góc: có các tia chiếu vừa song song vừa vuông góc với mặt phẳng chiếu

* Lưu ý: Phép chiếu vuông góc là quan trọng nhất dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc

Xem thêm: Soạn Công nghệ 8: Bài 2. Hình chiếu


III. Các hình chiếu vuông góc

1. Các mặt phẳng chiếu

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 2. Hình chiếu – TopLoigiai (ảnh 3)

Hình 3. Các mặt phẳng chiếu

- Mặt chính diện: gọi là mặt phẳng chiếu đứng

- Mặt nằm ngang: gọi là mặt phẳng chiếu bằng

- Mặt cạnh bên: gọi là mặt phẳng chiếu cạnh

2. Các hình chiếu

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 2. Hình chiếu – TopLoigiai (ảnh 4)

Hình 4. Các hình chiếu

- Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới

- Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống

- Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang

3. Vị trí các hình chiếu

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 2. Hình chiếu – TopLoigiai (ảnh 5)

Hình 5. Vị trí các hình chiếu

- Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng

- Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

ADVERTISEMENT