logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 13. Bản vẽ lắp


Bài 13. Bản vẽ lắp


I. Nội dung của bản vẽ lắp

1. Công dụng

Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng,kết cấu của một sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết. 

Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.

2. Nội dung

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 13. Bản vẽ lắp – TopLoigiai

Có 4 nội dung:

- Hình biểu diễn: Gồm hình chiếu và hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí các chi tiết máy của bộ vòng đai.

- Kích thước: Gồm kích thước chung của sản phẩm, kích thước lắp của các chi tiết.

- Bảng kê: Gồm số thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng,vật liệu…

- Khung tên: Tên sản phẩm, tỷ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế…


II. Đọc bản vẽ lắp

- Đọc bản vẽ lắp là thông qua các nội dung của bản vẽ lắp để biết được hình dạng. Kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.

- Khi đọc thường theo trình tự nhất định.

+ Khung tên

+ Bảng kê

+ Hình biểu diễn

+ Kích thước

+ Phân tích chi tiết

+ Tổng hợp

- Ví dụ: Đọc bản vẽ lắp “Bộ vòng đai”  

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 13. Bản vẽ lắp – TopLoigiai (ảnh 2)

* Chú ý:

1. Cho phép vẽ một phần hình cắt (hình cắt cục bộ) ở trên hình chiếu.

2. Kích thước chung: kích thước chiều dài, chiều cao và chiều rộng của sản phẩm

3. Kích thước lắp: kích thước chung của hai chi tiết ghép với nhau như đường kính của trục và lỗ, đường kính ren

4. Vị trí của chi tiết: mỗi chi tiết được tô một màu để xác định vị trí của nó ở trên bản vẽ.

5. Trình tự tháo lắp: ghi số chi tiết theo trình tự tháo và lắp.

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 14. Đọc bản vẽ lắp đơn giản

ADVERTISEMENT