logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 15. Bản vẽ nhà


Bài 15. Bản vẽ nhà


I. Nội dung bản vẽ nhà

1. Khái niệm

- Bản vẽ nhà là một loại bản vẽ xây dựng thường dùng.

- Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) và các số liệu xác định hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà.

- Bản vẽ nhà được dùng trong thiết kế và thi công xây dựng ngôi nhà. 

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 15. Bản vẽ nhà – TopLoigiaiBản vẽ nhà một tầng

2. Nội dung

Nội dung: Gồm: Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, các số liệu

a. Mặt cắt:

- Là hình cắt có mặt phẳng cắt song song mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh

- Diễn tả: các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều cao.(cao tường cao mái, cao cửa,....)

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 15. Bản vẽ nhà – TopLoigiai (ảnh 2)

b. Mặt đứng:

- Là hình chiếu vuông góc các mặt ngoài của ngôi nhà

- Diễn tả: hình dạng bên ngoài gồm các mặt chính, mặt bên, sau,..

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 15. Bản vẽ nhà – TopLoigiai (ảnh 3)

c. Mặt bằng:

- Là hình cắt mặt bằng của ngôi nhà

- Diễn tả vị trí, kích thước(rộng- dài) các tường,cửa đi cửa sổ, cột, các thiết bị đồ đạc....

- Mặt bằng là hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà.

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 15. Bản vẽ nhà – TopLoigiai (ảnh 4)II. Kí hiệu qui ước một số bộ phận của ngôi nhà

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 15. Bản vẽ nhà – TopLoigiai (ảnh 5)

Kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà


III. Đọc bản vẽ nhà

Theo trình tự:

- Khung tên: 

+ Tên gọi ngôi nhà

+ Tỉ lệ bản vẽ

-Hình biểu diễn:

+ Tên gọi hình chiếu 

+ Tên gọi mặt cắt

- Kích thước:

+ Kích thước chung

+ Kích thước từng bộ phận

- Các bộ phận khác: 

+ Số phòng

+ Số cửa đi và cửa sổ

+ Các bộ phận khác

Lời kết

Như tên tiêu đề của bài Bản vẽ nhà, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau: 

- Phân tích được nội dung bản vẽ nhà.

- Sử dụng đúng ký hiệu quy ước của bản vẽ nhà.

- Đọc được bản vẽ nhà theo đúng trình tự nhất định

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống

ADVERTISEMENT