logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống


Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống


I. Vai trò của cơ khí

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống – TopLoigiai

* Kết luận: Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:

+ Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo năng suất cao .

+ Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn .

+ Nhờ có cơ khí, tầm nhìn của con người được mở rộng, chinh phục được thiên nhiên.


II. Sản phẩm cơ khí trong sản xuất và đời sống

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống – TopLoigiai (ảnh 2)

- Cơ khí có vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra thiết bị, máy và công cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo điều kiện để các ngành này phát triển tốt hơn.

- Ví dụ:

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống – TopLoigiai (ảnh 3)


III. Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào

- Gia công cơ khí là quá trình tạo cho chi tiết có hình dạng, kích thước hoặc tính chất xác định, phù hợp với yêu cầu kĩ thuật dựa trên các nguyên lí khoa học và công nghệ.

- Rèn, dập →Dũa, khoan → Tán đinh→ nhiệt luyện.

- Vật liệu cơ khí ( Kim loại, phi kim ) → Gia công cơ khí ( Đúc, hàn, rèn, cắt gọt, NL) → Chi tiết → Lắp ráp → sản phẩm cơ khí.

* Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống – TopLoigiai (ảnh 4)

* Ví dụ: Quy trình chế tạo kìm nguội được biểu diễn dưới dạng sơ đồ:

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống – TopLoigiai (ảnh 5)

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 18. Vật liệu cơ khí

ADVERTISEMENT