logo
ADVERTISEMENT

Mạn thuật bài 6 (Thú ông này)


Mạn thuật bài 6 (Thú ông này)

Ðường thông thuở chống một cày,
Sự thế bao nhiêu vẫn đã khuây.
Bả cái trúc hòng phân suối,
Quét con am để chứa mây.
Trì tham nguyệt hiện chăng buông cá,
Rừng tiếc chim về ngại phát cây.
Dầu bụt dầu tiên ai kẻ hỏi,
Ông này đã có thú ông này.

Thể thơ: Thể thơ thất ngôn xen lục ngôn. 

Tác giả: Nguyễn Trãi

Nội dung chính: Bài thơ chính là một áng văn kiệt xuất về vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống nơi thôn quê.


Nội dung tác phẩm Mạn thuật bài 6

- Hai câu thơ đầu: "Ðường thông thuở chống một cày, Sự thế bao nhiêu vẫn đã khuây"

+ Tác giả thể hiện nỗi lòng về con đường phía trước và những trải nghiệm trong cuộc sống.

+ Con đường phía trước rộng lớn, đòi hỏi phải cày cuốc, làm vườn ruộng.

+ Những trải nghiệm trong cuộc sống giờ đây chỉ là thứ để nhà thơ tìm kiếm sự an nhiên.

+ Câu thơ lục ngôn với cách ngắt nhịp 2/2/2 tạo nên sự phá cách.

Hai câu thơ tiếp theo: "Bả cái trúc hòng phân suối, Quét con am để chứa mây."

+ Tác giả thể hiện niềm vui của mình.

+ Sử dụng trúc để phân suối và quét am để chứa mây.

+ Cuộc sống đơn giản, nhưng lại mang đến niềm vui riêng của nhà thơ.

- Bốn câu thơ cuối: "Trì tham nguyệt hiện chăng buông cá, Rừng tiếc chim về ngại phát cây. Dầu bụt dầu tiên ai kẻ hỏi,Ông này đã có thú ông này".
+ Tác giả sử dụng hình ảnh quen thuộc của trăng, cá, rừng, chim và cây.

+ Tác giả sống hòa hợp với thiên nhiên và cây cỏ.

+ Dù tiên bụt hỏi gì đi nữa, tác giả vẫn tìm được niềm vui của mình.

+ Sự an nhiên và thanh nhàn.

ADVERTISEMENT