logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15 trang 64, 65

1. Kết quả quan trọng nhất mà cuộc Cách mạng Tân Hợi đạt được là gì? Kết quả của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) có đáp ứng các nội dung của chủ nghĩa Tam dân không? 2. Nội dung nào của tư tưởng Tam dân vẫn còn giá trị đối với xã hội hiện nay? Tại sao?

Bài 15: Trung Quốc 


1. Kết quả quan trọng nhất mà cuộc Cách mạng Tân Hợi đạt được là gì? Kết quả của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) có đáp ứng các nội dung của chủ nghĩa Tam dân không?

Trả lời

Cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) đã đánh dấu sự kết thúc của triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc. Tuy nhiên, kết quả của cách mạng chưa thực sự đáp ứng được các yêu cầu của chủ nghĩa Tam dân, bao gồm dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Trung Quốc vẫn tiếp tục lệ thuộc vào các nước phương Tây sau khi cách mạng kết thúc và vấn đề ruộng đất cho nông dân cũng không được giải quyết một cách đầy đủ.


2. Nội dung nào của tư tưởng Tam dân vẫn còn giá trị đối với xã hội hiện nay? Tại sao?

Trả lời

Tư tưởng Tam dân vẫn còn có giá trị cho xã hội hiện nay vì:

- Thứ nhất, chủ nghĩa dân tộc (Dân tộc độc lập) vẫn đúng trong việc tạo sức mạnh đoàn kết chống lại các đe dọa ngoại xâm. Tôn Trung Sơn cho rằng để đạt được độc lập dân tộc, Trung Quốc cần phát triển ý thức dân tộc và đoàn kết các dân tộc trong nước.

- Thứ hai, chủ nghĩa dân quyền (Dân quyền tự do) vẫn có ý nghĩa trong việc đảm bảo các quyền của nhân dân và của chính phủ. Tôn Trung Sơn đã xác định bốn quyền của nhân dân và năm quyền của chính phủ để thực hiện dân quyền. Tuy nhiên, để xem là một cơ quan chính trị dân quyền hoàn hảo, cần dùng bốn quyền của nhân dân để giám sát và quản lý năm quyền của chính phủ.


3. Trình bày những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.

Trả lời

Cách mạng Tân Hợi diễn ra như sau:

- Vào ngày 10 - 10 - 1911, cách mạng Tân Hợi đã nổ ra và chiến thắng tại Vũ Xương, lan rộng đến các tỉnh miền Nam và miền Trung của Trung Quốc.

- Ngày 29 - 12 - 1911, chính phủ tạm thời thành lập Trung Hoa Dân quốc và bầu Tôn Trung Sơn làm Tổng thống.

- Vào ngày 12 - 2 - 1912, Hoàng đế Phổ Nghi đã thoái vị, chế độ quân chủ chuyên chế của nhà Mãn Thanh bị đánh đổ.

- Cuối cùng, vào tháng 2 năm 1912, Tôn Trung Sơn đã mắc sai lầm khi thương lượng với Viên Thế Khải, quan đại thần của nhà Thanh, đồng ý để ông ta lên làm Tổng thống, và cách mạng kết thúc. Kết quả của cách mạng là lật đổ chính quyền nhà Thanh. Ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi là:

- Nó là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc, tạo điều kiện cho nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa phát triển ở Trung Quốc.

- Cách mạng Tân Hợi đã có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có Việt Nam.

- Tuy nhiên, cách mạng vẫn còn nhiều hạn chế, chẳng hạn như không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không đạt được mục tiêu chống phong kiến đến cùng.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Trung Quốc trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT