logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Trung Quốc

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Trung Quốc theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Lịch sử 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 15: Trung Quốc

- Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15


1. Quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc

- Với tiềm năng về nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, Trung Quốc trở thành mục tiêu xâm lược của các nước đế quốc vào thế kỉ XIX.

- Chiến tranh thuốc phiện (1840 – 1842) bắt đầu khi Anh cãi nhau với triều đình nhà Thanh về việc buôn bán thuốc phiện.

- Sau khi thất bại, triều đình nhà Thanh ký bản Hiệp ước Nam Kinh với Anh. Các nước đế quốc khác cũng kí nhiều hiệp ước bất bình đẳng về chính trị và kinh tế với Trung Quốc, kiểm soát thương mại ở nhiều tỉnh thuộc lãnh thổ của nhà Thanh.


2. Cách mạng Tân Hợi (1911)

- Đầu thế kỉ XX, giai cấp tư sản Trung Quốc mạnh mẽ với các tổ chức chính trị như Trung Quốc Đồng minh hội.

Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Trung Quốc

- Năm 1911, Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo phá tan chế độ quân chủ chuyên chế nhà Thanh, mở đường cho phát triển chủ nghĩa tư bản.

- Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra cách mạng, mục tiêu chống lại các nước đế quốc không được xác định rõ ràng. Sau khi cách mạng kết thúc, Trung Quốc vẫn lệ thuộc các nước phương Tây và vấn đề ruộng đất không được giải quyết.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Trắc nghiệm Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Sơ đồ tư suy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Trung Quốc theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT