logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15

Hệ thống kiến thức Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Trung Quốc


Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15

Mục tiêu bài học

- Nắm được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc. 

- Trình bày được sơ lược về Cách mạng Tân Hợi. 

- Nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và nêu được ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.


Một số hình ảnh về Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc

Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Hình ảnh về Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc
Chiến tranh thuốc phiện
Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Hình ảnh về Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc
Cách mạng Tân Hợi
Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Hình ảnh về Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc
Cách mạng Tân Hợi

>>> Xem toàn bộ:

- Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Trắc nghiệm Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 15. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT