logo

Soạn Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 16: Nhật Bản (trang 66, 67)

Hướng dẫn Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 16: Nhật Bản (trang 66, 67) ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 16: Nhật Bản

Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 16: Nhật Bản

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 16: Nhật Bản


Câu 1. Trong cuộc Duy tân Minh Trị, cải cách nào có ý nghĩa quan trọng nhất để Nhật Bản trở thành đế quốc hùng mạnh vào đầu thế kỉ XX?

Trả lời

Cải cách giáo dục được cho là có ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc Duy tân Minh Trị của Nhật Bản. Trước đó, giáo dục dựa trên hệ thống truyền thống của Trung Quốc, tập trung vào kỹ năng đọc, viết, tính toán và võ thuật. Nhưng sau khi tiếp xúc với phương Tây, Nhật Bản nhận thấy giáo dục đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ. Do đó, Nhật Bản đã chuyển sang giáo dục phương Tây, đưa các môn học như khoa học, công nghệ, kinh tế, chính trị vào chương trình học tập. Cải cách giáo dục giúp Nhật Bản có nhân tài đủ năng lực để xây dựng và duy trì một đế chế hùng mạnh.


Câu 2. Sau khi tìm hiểu về lịch sử Nhật Bản từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, theo em cần học hỏi điều gì để đất nước phát triển?

Trả lời

Để phát triển đất nước, cần có tinh thần cải cách, tăng cường giáo dục, đầu tư vào hạ tầng, xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và giữ được sự độc lập và tự chủ.


Câu 3. Nêu nội dung chính và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị.

Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 16: Nhật Bản (trang 66, 67)

Trả lời

Cuộc Duy tân Minh Trị đã tạo ra các thay đổi sâu sắc trong xã hội, kinh tế, giáo dục và quân sự của Nhật Bản trong thời kỳ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Chính trị, kinh tế và giáo dục đã được cải tổ, trong khi quân đội được sửa đổi và phát triển theo mô hình phương Tây. Những thay đổi này đã tạo ra điều kiện cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản và đưa Nhật Bản trở thành một nước đế quốc tư bản hùng mạnh ở châu Á.

Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa to lớn đối với Nhật Bản, đưa nước này thoát khỏi số phận bị xâm lược và phát triển theo con đường chủ nghĩa tư bản. Đối với quốc tế, cuộc cách mạng này đã ảnh hưởng đến các nước trong khu vực và được nhiều người chủ trương canh tân đất nước ở Trung Quốc và Việt Nam. Mặc dù Cuộc Duy tân Minh Trị không triệt để như một cuộc cách mạng tư sản, nhưng nó đã làm thay đổi nền kinh tế và xã hội của Nhật Bản và có ảnh hưởng đến khu vực và quốc tế.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 16: Nhật Bản trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 02/03/2023 - Cập nhật : 08/08/2023