logo

Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc

Câu hỏi :

Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
β-glucozơ là gốc cấu tạo nên xenlulozo

Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc β-glucozơ, đây là hợp chất đa phân tử, có vai trò khá quan trọng trong đời sống. Xenlulozo có công thức là [(C6H10O5)]n hoặc [C6H7O2(OH)3]n, là một đại phân tử, có cấu tạo không phân nhánh, không xoắn. Chất này là thành phần cấu tạo nên màng tế bào, là một trong những chất có nhiều trong thực phẩm, rất tốt cho sức khoẻ nhưng không tồn tại trong hệ tiêu hoá của con người. 

icon-date
Xuất bản : 25/01/2023 - Cập nhật : 02/02/2023