logo
ADVERTISEMENT

Nhận biết ion NO3-

Câu hỏi: Nhận biết ion NO3-

Trả lời:

- Để nhận biết ion NO3- trong dung dịch, ta có thể dùng 2 mẫu thử: Bột Cu hoặc vài mẩu Cu mỏng trong môi trường axit sunfuric loãng

- Nếu khí NO không màu bay lên gặp oxi của không khí, tạo thành khí NO2 có màu nâu đỏ, bột Cu tan ra tạo thành dung dịch màu xanh. 

+ Phương trình hóa học.

3Cu + 8H+ + 2 NO3→ 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2(màu nâu đỏ)

+ Ta thu được phản ứng như hình minh họa.

Thí nghiệm nhận biết NO3-
ADVERTISEMENT