logo

Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu hỏi :

Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

Biểu diễn công thức hoá học của Metyl acrylat

Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là CH2 = CHCOOCH3. Đây là chất tồn tại ở dạng lỏng, không màu, có mùi chát. Chất hoá học này nóng chảy ở -74 độ C, nhiệt độ sôi là 80 độ C. Metyl acrylat có ứng dụng quan trọng trong việc tổng hợp các chất, làm thuốc thử,…Ngoài ra, đây còn là thành phần chính để điều chế axit 2-dimethylaminoethyl acrylat, làm sợi acrylate. Metyl acrylat còn có ứng dụng quan trọng khi được sử dụng làm tiền chất để dệt thảm.

icon-date
Xuất bản : 29/01/2023 - Cập nhật : 04/07/2023