logo
ADVERTISEMENT

Cho Fe 3 oxit tác dụng với Axit Nitric thì sản phẩm thu được là

Câu hỏi :

Cho Fe 3 oxit tác dụng với Axit Nitric thì sản phẩm thu được là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Fe 3 oxit có màu đỏ nâu đặc trưng

Cho Fe 3 oxit tác dụng với Axit Nitric thì sản phẩm thu được là Fe(NO3)3 và H2O

Phương trình hóa học:Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe 3 oxit là một axit bazo, vì vậy oxit này có thể phản ứng với axit: HCl, HNO3, H2SO4; bên cạnh đó Fe 3 oxit oxit có tính oxi hóa nên có thể tác dụng với các chất khử mạnh: CO, H2, Al.

ADVERTISEMENT