logo
ADVERTISEMENT

Câu 4 trang 60 SGK Tin học 8


Mục lục nội dung

 • Bài 7: Câu lệnh cặp
 • Bài 7: Câu lệnh cặp

  Câu 4 trang 60 SGK Tin học 8

  Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j là bao nhiêu ?

  j:= 0;

  for i:= 0 to 5 do j:=j+2;

  Lời giải :

  Ta có 6 vòng lặp từ i = 0 tới i = 5

  Ta có tổng cấp số cộng có công bội d = 2

  i = 0 ta có j = 2

  i = 1 ta có j = 4

  i = 2 ta có j = 6

  i = 3 ta có j = 8

  i = 4 ta có j = 10

  i = 5 ta có j = 12

  Vậy sau khi thực hiện vòng lặp j = 12

  Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

  ADVERTISEMENT