logo
ADVERTISEMENT

Câu 1 trang 60 SGK Tin học 8


Mục lục nội dung

 • Bài 7: Câu lệnh cặp
 • Bài 7: Câu lệnh cặp

  Câu 1 trang 60 SGK Tin học 8

  Cho một vài ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống hàng ngày

  Lời giải :

   - Các ngày trong tuần các em đều lặp đi lặp lại hoạt động buổi sáng đến trường và buổi trưa trở về nhà

  -  Các em học bài thì phải đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi thuộc bài.

  -  Mặt trời luôn mọc đằng đông lặn đằng tây.

  Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

  ADVERTISEMENT