logo
ADVERTISEMENT

Câu 3 trang 60 SGK Tin học 8


Mục lục nội dung

 • Bài 7: Câu lệnh cặp
 • Bài 7: Câu lệnh cặp

  Câu 3 trang 60 SGK Tin học 8

  Khi thực hiện câu lệnh lặp, máy tính kiểm tra một điều kiện.

  Với lệnh lặp :For < biến đếm>:= < giá trị đầu> to < giá trị cuối> do < câu lệnh> của Pascal, điều kiện cần phải kiểm tra là gì?

  Lời giải :

  Khi thực hiện, ban đầu biến đếm sẽ nhận giá trị đầu, sau mỗi vòng lặp, biến đếm sẽ tự động tăng thêm một đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối.

  Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

  ADVERTISEMENT