logo
ADVERTISEMENT

Câu 2 trang 60 SGK Tin học 8


Mục lục nội dung

 • Bài 7: Câu lệnh cặp
 • Bài 7: Câu lệnh cặp

  Câu 2 trang 60 SGK Tin học 8

  Hãy cho biết tác dụng câu lệnh lặp với số lần biết trước .

  Lời giải :

  Câu lệnh lặp với số lần lặp biết trước chỉ thị cho máy tính thực hiện một lệnh hoặc một nhóm lệnh với số lần đã được xác định từ trước.

  Trong câu lệnh lặp với số lần cho trước, điều kiện là giá trị của một biến đếm có giá trị nguyên đã đạt được giá trị lớn nhất hay chưa.

  Trong câu lệnh lặp với số lần biết trước, câu lệnh được thực hiện ít nhất một lần, sau đó kiểm tra điều kiện.

  Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

  ADVERTISEMENT