logo

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Kinh tế Pháp luật 11 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo).


Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được thế nào là ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh.

- Giải thích được tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh.

- Nhận biết được tại sao cần có ý tưởng kinh doanh; các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh.

- Chỉ ra được các năng lực cần thiết của người kinh doanh.

- Xây dựng được ý tưởng kinh doanh dưới dạng bài tập thực hành; phân tích được ý tưởng kinh doanh và năng lực kinh doanh của bản thân.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh


Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 6: Lạm phát

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được khái niệm lạm phát.

- Liệt kê được các loại hình lạm phát.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến lạm phát.

- Mô tả được hậu quả của lạm phát đối với nền kinh tế và xã hội.

- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát.

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 6: Lạm phát

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 6: Lạm phát


Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 6: Ý tưởng và cơ hội kinh doanh

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được thế nào là ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh.

- Giải thích được tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh.

- Nhận biết được tại sao cần có ý tưởng kinh doanh; các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh.

- Phân tích được ý tưởng kinh doanh của bản thân.

- Xây dựng được ý tưởng kinh doanh dưới dạng bài tập thực hành.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 6: Ý tưởng và cơ hội kinh doanh

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết KTPL 11 Bài 6 Chân trời sáng tạo: Ý tưởng và cơ hội kinh doanh

>>> Trọn bộ 21 bài sơ đồ cả năm cực đẹp: Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo).. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 07/05/2023 - Cập nhật : 12/08/2023