logo

(Cánh diều) Lý thuyết KTPL 11 Bài 6: Lạm phát

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 6: Lạm phát theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 6: Lạm phát

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 6


1. Khái niệm lạm phát và các loại hình lạm phát

- Lạm phát là tình trạng mức giá chung tăng trong một khoảng thời gian.

- Tỉ lệ lạm phát phân thành 3 loại:

+ Lạm phát vừa phải: 0% < tỉ lệ < 10%, giá trị đồng tiền ổn định.

+ Lạm phát phi mã: 10% < tỉ lệ < 1000%, đồng tiền mất giá nhanh chóng.

+ Siêu lạm phát: tỉ lệ ≥ 1000%, đồng tiền mất giá nghiêm trọng.

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 6: Lạm phát

2. Nguyên nhân và hậu quả của lạm phát

- Lạm phát phát sinh do 3 nguyên nhân cơ bản:

+ Lượng tiền lưu thông tăng vượt mức cần thiết.

+ Tổng cầu tăng (chi tiêu, đầu tư, mua hàng hoá, dịch vụ).

+ Chi phí sản xuất tăng.

- Lạm phát gây hậu quả tiêu cực về kinh tế và xã hội.

+ Thay đổi giá cả tương đối giữa các loại hàng hoá.

+ Phân phối tài sản, thu nhập không hợp lý.


3. Vai trò của nhà nước và trách nhiệm của công dân trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát

- Nhà nước trong nền kinh tế thị trường có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát.

+ Giảm cung tiền, cắt giảm chỉ tiêu ngân sách, tăng thuế, kiểm soát việc tăng giá (lạm phát do lượng tiền mặt vượt quá mức cần thiết, lạm phát do cầu kéo).

+ Đẩy mạnh đầu tư, giảm thuế, cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất (lạm phát do chi phí đẩy).

+ Công dân có trách nhiệm chấp hành, ủng hộ và phê phán các chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát lạm phát.


4. Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Lạm phát trong kinh tế thị trường

Câu 1: Tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là

A. Tăng trưởng.

B. Lạm phát.

C. Khủng hoảng.

D. Suy thoái.

Câu 2: Xác định nguyên nhân dẫn đến lạm phát trong thông tin sau:

Thông tin. Khi mất cân đối giữa tốc độ tăng cung tiền và tốc độ tăng trưởng GDP lớn thì sức ép lạm phát bắt đầu xuất hiện. Ví dụ, trong hai năm 2005 và 2006, GDP của Việt Nam tăng trưởng 17%, trong khi đó, tiền mặt trong lưu thông và tiền gửi trong ngân hàng tăng tới 73%.

A. Chi phí sản xuất tăng cao.

B. Tổng cầu của nền kinh tế tăng.

C. Giá cả nguyên liệu, nhân công, thuế,… giảm.

D. Lượng tiền trong lưu thông vượt quá mức cần thiết.

Giải thích

Lượng tiền trong lưu thông vượt quá mức cần thiết là nguyên nhân dẫn đến mất cân đối giữa tốc độ tăng cung tiền và tốc độ tăng trưởng GDP, từ đó lạm phát xuất hiện.

Câu 3: Căn cứ vào tỉ lệ lạm phát, mức độ tăng của giá cả ở một con số hằng năm (0% < CPI < 10%) được gọi là tình trạng

A. Lạm phát vừa phải.

B. Lạm phát phi mã.

C. Siêu lạm phát.

D. Lạm phát nghiêm trọng.

Giải thích

Căn cứ vào tỉ lệ lạm phát, mức độ tăng của giá cả ở một con số hằng năm (0% < CPI < 10%) được gọi là tình trạng lạm phát vừa phải. Trong điều kiện lạm phát thấp, giá cả thay đổi chậm, nền kinh tế được coi là ổn định.

Câu 4: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lạm phát, ngoại trừ việc

A. Lượng tiền trong lưu thông vượt quá mức cần thiết.

B. Giá cả nguyên liệu, nhân công, thuế,… giảm.

C. Tổng cầu của nền kinh tế tăng.

D. Chi phí sản xuất tăng cao.

Câu 5: Tình trạng lạm phát phi mã được xác định khi

A. Mức độ tăng của giá cả ở một con số hằng năm (0% < CPI <10%).

B. Đồng tiền mất giá nghiêm trọng, nền kinh tế rơi vào trạng thái khủng hoảng.

C. Mức độ tăng của giá cả ở hai con số trở lên hằng năm (10% ≤ CPI < 1000%).

D. Giá cả tăng lên với tốc độ nhanh, đồng tiền mất giá nghiêm trọng (1000% ≤ CPI).

Giải thích

Mức độ tăng của giá cả ở hai con số trở lên hằng năm (10%≤ CPI < 1000%) gọi là tình trạng lạm phát phi mã. Điều này gây nên bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế.

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 6: Lạm phát theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 15/03/2023 - Cập nhật : 12/08/2023