logo

(Cánh diều) Lý thuyết KTPL 11 Bài 5: Thất nghiệp

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 5: Thất nghiệp theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 5: Thất nghiệp

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 5


1. Khái niệm thất nghiệp

Thất nghiệp là tình trạng xảy ra khi một phần của lực lượng lao động có nhu cầu tìm kiếm công việc nhưng không tìm thấy được việc làm phù hợp.

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 5: Thất nghiệp

2. Các loại hình thất nghiệp và nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp

- Việc phân loại thất nghiệp được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Theo nguồn gốc của thất nghiệp, ta có thể chia thành các loại sau:

+ Thất nghiệp tạm thời: là tình trạng thất nghiệp tạm thời khi người lao động chưa tìm được việc làm mới sau khi thay đổi công việc hoặc chỗ ở.

+ Thất nghiệp cơ cấu: là tình trạng thất nghiệp xuất hiện do mất cân đối giữa cung và cầu lao động, sự dịch chuyển cơ cấu giữa các ngành trong nền kinh tế hoặc sự thay đổi phương thức sản xuất trong một ngành.

+ Thất nghiệp chu kì: là tình trạng thất nghiệp xuất hiện do tính chu kì của nền kinh tế khi bị suy thoái hoặc khủng hoảng dẫn đến giảm cầu chung về lao động. 

- Ngoài ra, thất nghiệp còn được phân loại theo đặc trưng của người thất nghiệp như thất nghiệp theo giới tính, lứa tuổi, vùng miền, lãnh thổ, ngành nghề...; và theo tính chất của thất nghiệp như thất nghiệp tự nguyện, không tự nguyện, thổi vụ, trá hình...


3. Hậu quả của thất nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, thất nghiệp gây ra những tác động tiêu cực lớn đến cả mặt kinh tế và xã hội:

- Thất nghiệp khiến cho người lao động và gia đình của họ trải qua khó khăn khi không có nguồn thu nhập.

- Thất nghiệp cao làm giảm sản lượng của nền kinh tế, khiến sức mua giảm và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi giảm lợi nhuận.

- Thất nghiệp gây lãng phí tài nguyên lao động và làm giảm sản lượng của nền kinh tế, dẫn đến suy thoái kinh tế.

- Thất nghiệp là một trong những nguyên nhân chính góp phần vào sự gia tăng của các tệ nạn xã hội.


4. Vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp

- Nhà nước trong nền kinh tế thị trường có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và kiểm chế thất nghiệp.

- Để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, học sinh cần học tập, rèn luyện và tự hoàn thiện bản thân.

- Thực hiện đúng chính sách của Nhà nước và tuyên truyền cho những người xung quanh chấp hành chính sách này.

- Biết phê phán những hành vi vi phạm chủ trương và chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp.


5. Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5: Thất nghiệp

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp?

A. Hoàn thiện thể chế về thị trường lao động, thực hiện đúng pháp luật về lao động.

B. Khuyến khích các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng hoạt động sản xuất.

C. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách giải quyết việc làm cho người lao động.

D. Nghiêm cấm doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nhằm bảo vệ các doanh nghiệp trong nước.

Câu 2: Tình trạng thất nghiệp xuất hiện do tính chu kì của nền kinh tế khi nền kinh tế bị suy thoái hoặc khủng hoảng dẫn đến mức cầu chung về lao động giảm được gọi là

A. Thất nghiệp tạm thời.

B. Thất nghiệp cơ cấu.

C. Thất nghiệp chu kì.

D. Thất nghiệp tự nguyện.

Giải thích

Tình trạng thất nghiệp xuất hiện do tính chu kì của nền kinh tế khi nền kinh tế bị suy thoái hoặc khủng hoảng dẫn đến mức cầu chung về lao động giảm được gọi là thất nghiệp chu kì

Câu 3: Tình trạng thất nghiệp xảy ra do người lao động không muốn làm việc vì điều kiện làm việc và mức lương chưa phù hợp với họ được gọi là

A. Thất nghiệp tự nguyện.

B. Thất nghiệp không tự nguyện.

C. Thất nghiệp cơ cấu.

D. Thất nghiệp tạm thời.

Giải thích

Tình trạng thất nghiệp xảy ra do người lao động không muốn làm việc vì điều kiện làm việc và mức lương chưa phù hợp với họ được gọi là thất nghiệp tự nguyện

Câu 4: Tình trạng thất nghiệp để lại hậu quả như thế nào đối với xã hội?

A. Thu nhập giảm hoặc không có, đời sống gặp nhiều khó khăn.

B. Lợi nhuận giảm hoặc thua lỗ, buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất.

C. Lãng phí nguồn lực, làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái.

D. Phát sinh nhiều tệ nạn xã hội; trật tự, an ninh xã hội không ổn định.

Giải thích

Tình trạng thất nghiệp để lại hậu quả nặng nề, nhất là trong lĩnh vực chính trị - xã hội như xảy ra nhiều hiện tượng tiêu cực xã hội: lần công, bãi công, biểu tình, cờ bạc, rượu chè,… ngày một tăng lên gây nên những xáo trộn trong xã hội.

Câu 5: Tình trạng thất nghiệp xảy ra do người lao động mong muốn làm việc nhưng không thể tìm kiếm được việc làm được gọi là

A. Thất nghiệp tự nguyện.

B. Thất nghiệp không tự nguyện.

C. Thất nghiệp cơ cấu.

D. Thất nghiệp tạm thời.

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 5: Thất nghiệp theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 15/03/2023 - Cập nhật : 10/08/2023