logo

(Cánh diều) Lý thuyết KTPL 11 Bài 2: Cung cầu trong kinh tế thị trường

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 2: Cung cầu trong kinh tế thị trường theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 2: Cung cầu trong kinh tế thị trường

Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 2


1. Khái niệm cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu


a. Khái niệm cầu

Cầu là số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng có khả năng mua và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.


b. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu

- Cầu về một loại hàng hoá, dịch vụ phụ thuộc trước hết vào giá cả của chính hàng hoá, dịch vụ đó trên thị trường tại một thời điểm xác định.

- Tuy nhiên, còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến cầu hàng hoá, dịch vụ như:

+ Thu nhập của người tiêu dùng: Khi thu nhập trung bình tăng thì cầu về hàng hoá, dịch vụ cũng tăng và ngược lại.

+ Giá cả của các hàng hoá khác: Những hàng hoá có khả năng thay thế hoặc bổ sung cho việc tiêu dùng hàng hoá đó cũng có tác động đến cầu hàng hoá, dịch vụ.

+ Dự đoán của người tiêu dùng về thị trường: Nếu người tiêu dùng dự đoán giá cả sẽ tăng thêm trong tương lai, họ sẽ tiêu thụ nhiều hơn ở thời điểm hiện tại, dẫn đến tăng cầu hàng hoá, dịch vụ.

+ Tâm lý, tập quán và thị hiểu của người tiêu dùng: Thị hiếu và tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng sẽ thay đổi theo thời gian, dẫn đến sự thay đổi của cầu hàng hoá.

+ Dân số: Khi dân số tăng, cầu về hàng hoá tăng và ngược lại.


2. Khái niệm cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung


a. Khái niệm cung

Cung là số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người bán có khả năng bản và sẵn sàng bản ở các mức giá khác khau trong một thời gian nhất định.


b. Các nhân tố ảnh hưởng đến cung

- Cung về một loại hàng hoá và dịch vụ phụ thuộc trước hết vào giá cả của ngành hàng hoá đó trên thị trường tại một thời điểm xác định. Tuy nhiên, còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến cung của hàng hoá, dịch vụ như sau:

+ Giá cả các yếu tố sản xuất: Nếu giá cả các yếu tố đầu vào của sản xuất như tiền công, giá nguyên vật liệu, tiền thuê đất,... giảm giá thì giá thành hàng hoá giảm, doanh nghiệp sẽ sản xuất được nhiều hàng hóa hơn và cung về tăng lên.

+ Trình độ công nghệ sản xuất: Nếu sử dụng công nghệ và kĩ thuật hiện đại thì năng suất lao động tăng, giá thành sản xuất hàng hoá giảm. Như vậy, sẽ có nhiều hàng hoá được sản xuất và cung ứng nhiều hơn so với lao động thủ công.

+ Dự đoán của người sản xuất về thị trường: Nếu dự báo giá tăng, người sản xuất hi vọng có lợi, họ sẽ tăng cung và ngược lại.

+ Số lượng đối thủ cạnh tranh trên thị trường: Nếu có nhiều doanh nghiệp sản xuất cùng loại hàng hóa, cung về loại hàng hóa đó càng lớn và ngược lại.

+ Chính sách của nhà nước: Nếu nhà nước có chính sách hỗ trợ (ví dụ giảm thuế mặt hàng nào đó), lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, sản xuất và cung hàng hoá đó sẽ tăng lên và ngược lại.


3. Mối quan hệ cung - cầu và vai trò của quan hệ cung - cầu trong nền kinh tế

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 2: Cung cầu trong kinh tế thị trường

- Cung – cầu là cơ chế tác động lẫn nhau giữa người mua và người bán trên thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả của hàng hoá. Khi lượng hàng mà người mua muốn mua bằng lượng hàng mà người bán muốn bán thì giá cả cân bằng được hình thành. Nếu cung nhỏ hơn cầu thì giá cả tăng cao hơn giá cân bằng; ngược lại, nếu cung lớn hơn cầu thì giá cả giảm xuống thấp hơn giá cân bằng.

- Cung – cầu có tác dụng điều tiết quan hệ giữa sản xuất và lưu thông hàng hoá; thay đổi cơ cấu và quy mô thị trường, ảnh hưởng đến giá cả. Dựa vào quan hệ cung – cầu, có thể dự đoán xu hướng biến động của giá cả. Quan hệ cung – cầu tồn tại và hoạt động khách quan trên tất cả các thị trường.


4. Câu hỏi trắc nghiệm Bài 2: Cung - cầu trong nền kinh tế thị trường

Câu 1: Trong trường hợp sau, nhân tố nào ảnh hưởng đến lượng cầu hàng hóa, dịch vụ?

Trường hợp: Chất lượng cuộc sống càng cao thì nhu cầu về an toàn trong chế độ ăn uống càng được quan tâm. Hiện nay, việc lựa chọn thực phẩm an toàn được người tiêu dùng đặc biệt lưu ý. Người tiêu dùng đã tìm mua các sản phẩm rau hữu cơ, rau thuỷ canh phù hợp với túi tiền. Nắm bắt thị hiếu đó, các cửa hàng rau sạch, an toàn xuất hiện ngày càng nhiều.

A. Quy mô dân số.

B. Giá cả hàng hóa.

C. Thu nhập của người tiêu dùng.

D. Sở thích, thị hiếu của người tiêu dùng.

Giải thích:

Chất lượng cuộc sống càng cao thì nhu cầu về an toàn trong chế độ ăn uống càng được quan tâm, những sản phẩm sạch luôn được người dùng tin cậy và tiêu dùng vì vậy nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp trên là: thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng.

Câu 2: Khi cung lớn hơn cầu, giá cả giảm, chủ thể sản xuất có xu hướng

A. Thu hẹp sản xuất.

B. Mở rộng sản xuất.

C. Tăng lượng cung hàng hóa.

D. Đầu tư thêm thiết bị, máy móc.

Giải thích:

Doanh nghiệp quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh luôn phụ thuộc vào hiện trạng quan hệ cung - cầu:

+ Khi cung lớn hơn cầu, giá sản phẩm giảm dẫn đến việc thu hẹp sản xuất.

+ Khi cung nhỏ hơn cầu, giá sản phẩm tăng dẫn đến việc mở rộng sản xuất.

Câu 3: Chủ thể sản xuất, kinh doanh có xu hướng mở rộng quy mô sản xuất, khi

A. Cung lớn hơn cầu.

B. Cung nhỏ hơn cầu.

C. Cung bằng cầu.

D. Giá cả hàng hóa giảm.

Câu 4: Quan hệ cung - cầu có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Cụ thể: khi cung bằng cầu, sẽ dẫn đến

A. Giá cả hàng hóa, dịch vụ giảm.

B. Giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng.

C. Giá cả hàng hóa, dịch vụ ổn định.

D. Giá cả lúc tăng, lúc giảm, không ổn định.

Giải thích:

Tác nhân trực tiếp khiến giả cả thường xuyên biến động trên thị trường là quan hệ cung - cầu:

+ Khi cung lớn hơn cầu sẽ dẫn đến giá sản phẩm giảm;

+ Khi cung nhỏ hơn cầu sẽ dẫn đến sản phẩm giá tăng;

+ Cung bằng cầu thì giá sản phẩm ổn định.

Câu 5: Người tiêu dùng có xu hướng mua nhiều hàng hóa, dịch vụ khi

A. Cung lớn hơn cầu.

B. Cung nhỏ hơn cầu.

C. Cung bằng cầu.

D. Giá cả hàng hóa tăng.

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 2: Cung cầu trong kinh tế thị trường theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 15/03/2023 - Cập nhật : 12/08/2023