logo

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Bài 5 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Kinh tế Pháp luật 11 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Bài 5 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo).


Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 5: Thị trường lao động và việc làm

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được các khái niệm: lao động, việc làm, thị trường lao động, thị trường việc làm.

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm.

- Nhận ra được xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường.

- Xác định được trách nhiệm hoàn thiện bản thân để tham gia thị trường lao động và lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 5: Thị trường lao động và việc làm

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 5: Thị trường lao động và việc làm


Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 5: Thất nghiệp

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được khái niệm thất nghiệp.

- Liệt kê được các loại hình thất nghiệp.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp.

- Mô tả được hậu quả của thất nghiệp đối với nền kinh tế và xã hội.

- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp.

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 5: Thất nghiệp

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: (Cánh diều) Lý thuyết KTPL 11 Bài 5: Thất nghiệp


Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thị trường lao động và việc làm

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được các khái niệm: lao động, việc làm, thị trường lao động, thị trường việc làm.

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm.

- Nhận ra được xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường.

- Xác định được trách nhiệm hoàn thiện bản thân để tham gia thị trường lao động và lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thị trường lao động và việc làm

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết KTPL 11 Bài 5 Chân trời sáng tạo: Thị trường lao động và việc làm

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Bài 5 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 07/05/2023 - Cập nhật : 12/08/2023