logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 6: Ý tưởng và cơ hội kinh doanh

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 6: Ý tưởng và cơ hội kinh doanh theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 6: Ý tưởng và cơ hội kinh doanh


1. Ý tưởng kinh doanh

- Ý tưởng kinh doanh là những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong kinh doanh.


2. Cơ hội kinh doanh

- Cơ hội kinh doanh là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh (thu lợi nhuận).


3. Tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh

Ý tưởng và cơ hội kinh doanh

- Tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh:

+ Là căn cứ quan trọng để thực hiện các hoạt động kinh doanh như lập kế hoạch, đánh giá và triển khai phương án, giám sát và điều chỉnh kế hoạch.

+ Tạo ra tính chủ động và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

- Tầm quan trọng của việc xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh: 

+ Giúp doanh nghiệp chọn được cơ hội kinh doanh phù hợp với tầm nhìn và chiến lược của mình.

+ Ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.


4. Ý nghĩa của ý tưởng kinh doanh

- Tăng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh;

- Đáp ứng sự biến động của thị trường.


5. Các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh

- Lợi thế nội tại: đam mê, tri thức, khát vọng, sức sáng tạo, khả năng huy động các nguồn lực; 

- Cơ hội bên ngoài: nhu cầu, nguồn cung ứng, sự cạnh tranh, vị trí triển khai, chính sách vĩ mô.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 6: Ý tưởng và cơ hội kinh doanh theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT