logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 3: Lạm phát trong kinh tế thị trường

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 3: Lạm phát trong kinh tế thị trường theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 3: Lạm phát trong kinh tế thị trường


1. Khái niệm lạm phát

- Lạm phát là sự tăng lên liên tục mức giá chung của nền kinh tế trong một thời gian nhất định làm giảm giá trị và sức mua của đồng tiền. 


2. Các loại hình lạm phát

+ Lạm phát vừa phải: dưới 10% (lạm phát 1 con số);

+ Lạm phát phi mã: từ 10% đến dưới 1000% (lạm phát 2 hay 3 con số);

+ Siêu lạm phát: từ 1 000% trở lên (lạm phát từ 4 con số trở lên). 


3. Các nguyên nhân dẫn đến lạm phát

Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 3: Lạm phát trong kinh tế thị trường

- Nhu cầu thị trường tăng, khiến giá cả các mặt hàng tăng và làm giảm sức mua của đồng tiền.

- Chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng, kéo giá thành sản phẩm tăng và làm giảm sức mua của đồng tiền.

- Cung lượng tiền lưu thông trong nước tăng, khi ngân hàng nhà nước mua ngoại tệ, mua công trái, phát hành tiền mới làm lượng cung tiền lưu thông vượt lượng cầu tiền lưu thông, mức giá chung tăng và sức mua của đồng tiền giảm.


4. Hậu quả của lạm phát đối với nền kinh tế và xã hội

- Đối với nền kinh tế: Doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất-kinh doanh, giảm sản lượng, lãng phí các nguồn lực sản xuất, thất nghiệp gia tăng.

- Đối với xã hội: Thu nhập thực tế của người lao động giảm, đời sống khó khăn, phân hoá giàu nghèo trong xã hội tăng lên.


5. Vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát

- Chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm khôi phục sản xuất, tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu tăng của thị trường.

- Chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng bảo đảm mức cung tiền tệ hợp lí, giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất.

- Thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt bằng cách giảm thuế, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước để giảm lượng tiền trong lưu thông và giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất.

- Tăng cường chính sách an sinh xã hội bằng cách hỗ trợ hộ nghèo, tiền thuê nhà, mua bảo hiểm cho công nhân, giúp giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 3: Lạm phát trong kinh tế thị trường theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT