logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 2: Cung - cầu trong kinh tế thị trường

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 2: Cung - cầu trong kinh tế thị trường theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 2: Cung - cầu trong kinh tế thị trường


1. Khái niệm cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung

– Khái niệm cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung:

- Cung là số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người bán sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến cung:

+ Nhân tố công nghệ.

+ Giá của các yếu tố sản xuất đầu vào.

+ Chính sách của Nhà nước.


2. Khái niệm cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu

- Cầu là số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người mua sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu:

+ Thu nhập của người tiêu dùng.

+ Giá của các mặt hàng liên quan.

+ Dân số.

+ Thị hiếu.

Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 2: Cung - cầu trong kinh tế thị trường

3. Mối quan hệ cung - cầu trong nền kinh tế

- Quan hệ cung - cầu:

+ Cung - cầu tác động lẫn nhau: Khi cầu tăng, sản xuất mở rộng, lượng cung tăng; khi cầu giảm, sản xuất thu hẹp, lượng cung giảm.

+ Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả: Khi cung lớn hơn cầu, giá cả giảm; khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả tăng; khi cung bằng cầu, giá cả ổn định.

- Giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu:

+ Về phía cung, khi giá cả tăng lên trong khi giá cả của các yếu tố sản xuất đầu vào không tăng, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, lượng cung tăng lên và ngược lại.

+ Về phía cầu, khi giá cả giảm xuống trong khi giá cả của các yếu tố sản xuất đầu vào không tăng, cầu có xu hướng tăng lên và ngược lại.


4. Vai trò của quan hệ cung - cầu trong nền kinh tế

- Vai trò của quan hệ cung – cầu:

- Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp sản xuất của người sản xuất: Nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao, người sản xuất đưa ra quyết định mở rộng hoặc thu hẹp sản xuất dựa trên các yếu tố như nhu cầu của thị trường, chi phí sản xuất, lợi nhuận dự kiến, đầu tư tài chính, cạnh tranh với các doanh nghiệp khác,...

- Lựa chọn mua hàng hoá phù hợp với nhu cầu và đem lại hiệu quả kinh tế của người tiêu dùng: Người tiêu dùng cân nhắc và lựa chọn mua hàng hoá phù hợp với nhu cầu của mình và đem lại hiệu quả kinh tế như giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường,...

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 2: Cung - cầu trong kinh tế thị trường theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT