logo

(Cánh diều) Lý thuyết KTPL 11 Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 15


1. Pháp luật quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại


a. Quyền công dân về khiếu nại

Quyền của công dân về khiếu nại bao gồm:

- Tự khiếu nại hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền khiếu nại.

- Tham gia đối thoại hoặc uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại.

- Được quyền nhận các thông tin liên quan đến quá trình giải quyết khiếu nại.

- Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra.

- Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó.

- Nhận văn bản trả lời về việc thụ lí giải quyết khiếu nại và quyết định giải quyết khiếu nại.

- Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm.

- Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Có quyền rút khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính.


b. Nghĩa vụ của công dân về khiếu nại

Công dân thực hiện quyền khiếu nại có nghĩa vụ sau:

- Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết.

- Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lí của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó.

- Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành vi đó bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Luật Khiếu nại.

- Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo

2. Pháp luật quyền và nghĩa vụ của công dân về tố cáo 


a. Quyền của công dân về tố cáo

Công dân thực hiện tố cáo có quyền sau:

- Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân khi tố cáo.

- Được thông báo về việc giải quyết tố cáo và các quyết định liên quan đến việc giải quyết tố cáo.

- Có quyền tiếp tục tố cáo khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định.

- Có quyền rút tố cáo.

- Được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ và khen thưởng, bồi thưởng thiệt hại theo quy định của pháp luật.


b. Nghĩa vụ của công dân về tố cáo

- Công dân thực hiện tố cáo có các nghĩa vụ sau:

+ Cung cấp thông tin cá nhân

+ Trình bày trung thực về nội dung tố cáo

+ Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo

+ Hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu

+ Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.


3. Hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo

- Hành vi vi phạm pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo có thể ảnh hưởng đến hoạt động binh thưởng của cơ quan, tổ chức và Nhà nước.

- Hành vi này cũng có thể gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Ngoài ra, hành vi vi phạm quyền khiếu nại, tố cáo còn có thể xúc phạm uy tín danh dự và xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Câu hỏi trắc nghiệm Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định điều động công tác đối với mình là thực hiện quyền

A. Trình báo.          

B. Kháng nghị.                  

C. Tố cáo.              

D. Khiếu nại.

Giải thích

Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định điều động công tác đối với mình là thực hiện quyền khiếu nại.

Câu 2: Trong trường hợp dưới đây, Trung tâm ngoại ngữ K đã thực hiện quyền khiếu nại như thế nào?

Trường hợp. Gần đây, Trung tâm Ngoại ngữ K bị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoa quyết định thu hồi giấy phép hoạt động vì không hoạt động đúng địa điểm cấp phép và không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Trung tâm Ngoại ngữ K không đồng ý với quyết định thu hồi giấy phép nên đã làm đơn khiếu nại gửi đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị xem xét lại. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kĩ, Trung tâm Ngoại ngữ K nhận thấy quyết định đó là có căn cứ và đúng với các quy định của pháp luật nên đã rút đơn khiếu nại.

A. Uỷ quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

B. Đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét lại quyết định thu hồi giấy phép hoạt động.

C. Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính

D. Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại.

Giải thích

Trong trường hợp trên, Trung tâm ngoại ngữ K đã thực hiện quyền khiếu nại bằng hình thức đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét lại quyết định thu hồi giấy phép hoạt động nhưng sau sau đó đã nhận thấy quyết định đó là có căn cứ và đúng với các quy định của pháp luật nên đã rút đơn khiếu nại.

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện tù nhân trốn trại.      

B. Chứng kiến bắt cóc con tin.

C. Bị phần tử khủng bố đe dọa tính mạng.        

D. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.

Câu 4: Công dân có quyền khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của

A. Bộ luật Hình sự.

B. Luật tố tụng dân sự.

C. Luật hành chính công.

D. Luật Tố tụng hành chính.

Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng quyền của công dân về khiếu nại?

A. Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.

B. Nhận văn bản trả lời về việc thụ lí hoặc quyết định giải quyết khiếu nại.

C. Nhận thông tin về quá trình giải quyết khiếu nại bao gồm cả bí mật nhà nước.

D. Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại.

Giải thích

Nhận thông tin về quá trình giải quyết khiếu nại bao gồm cả bí mật nhà nước không phản ánh đúng quyền của công dân về khiếu nại.

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 16/03/2023 - Cập nhật : 11/08/2023