logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về Bảo vệ Tổ quốc

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về Bảo vệ Tổ quốc theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về Bảo vệ Tổ quốc

- Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 16


1. Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về Bảo vệ Tổ quốc

- Bảo vệ Tổ quốc bao gồm việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Việc bảo vệ Tổ quốc bao gồm xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.

- Bảo vệ Tổ quốc là quyền cơ bản, cao quý và là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

- Công dân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quyền tham gia phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân.

- Công dân phải trung thành với Tổ quốc, tham gia thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về Bảo vệ Tổ quốc

2. Hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về Bảo vệ Tổ quốc

- Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Công dân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quyền tham gia phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân, phải trung thành với Tổ quốc, tham gia thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

- Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc là hành vi không tôn trọng pháp luật, không thực hiện nghĩa vụ công dân trước pháp luật, có thể anh hưởng đến trật tự, an ninh của đất nước.

- Hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc bao gồm: 

+ Xâm phạm hoặc cản trở quyền của công dân trong tham gia bảo vệ Tổ quốc có thể gây nguy hại đến chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chế độ chính trị. 

+ Các hành vi vi phạm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí kỉ luật, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về Bảo vệ Tổ quốc theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT