logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 5 trang 29, 30,...32

1. Hoàn thành bảng thống kê các vùng đất được khai phá của Đại Việt từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII với các thông tin dưới đây. 2. Nội dung bài học quá trình khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII được phản ánh như thế nào trong câu ca dao: "Người đi dao rựa dắt lưng/Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng cao."

Bài 5: Quá trình khai phá rừng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII


Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài và tư liệu 5.3, em hãy mô tả quá trinh thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa thời các chúa Nguyễn.

Trả lời:

Các chúa Nguyễn đã thực hiện việc giữ chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa bằng cách thành lập hải đội Hoàng 5a và đội Bắc Hải, với nhiệm vụ quản lý và khai thác các đảo trong Biển Đông. Hải đội Hoàng Sa hoạt động trên diện rộng, từ phía tây nam đảo Hải Nam đến vùng đảo Trường Sa và Côn Lôn ngày nay. Hải đội được trao quyền thu gom hàng hoá của các tàu nước ngoài bị đắm ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, về nộp cho triều đình.


1. Hoàn thành bảng thống kê các vùng đất được khai phá của Đại Việt từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII với các thông tin dưới đây:

Trả lời

Mốc thời gian

Năm 1597

Năm 1611

Năm 1693

Năm 1698

Năm 1757

Vùng đất được khai phá

Phú Yên

Phủ Phú Yên được thành lập Chiêm thành (Ninh Thuận và Bình Thuận) Phủ Gia Định, Mỹ Tho, Hà Tiên Nhiều trung tâm giao thương phát triển như: Nông Nại Đại Phố, Gia Đình, Bến Nghé, Hà Tiên

2. Nội dung bài học quá trình khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII được phản ánh như thế nào trong câu ca dao sau: 

"Người đi dao rựa dắt lưng,

Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng cao."

Trả lời

Trong giai đoạn khai khẩn đất hoang, người dân được khuyến khích và hỗ trợ để đến các vùng đất hoang vắng để khai thác tài nguyên, mở rộng bờ cõi. Ca dao này phản ánh tinh thần phiêu lưu, mạo hiểm của những người đi khai phá, với tâm trạng thích thú và kinh ngạc khi đối diện với sự rộng lớn của sông nước và rừng rậm.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 5: Quá trình khai phá rừng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT