logo
ADVERTISEMENT

Google App Engine được sử dụng để thao tác triển khai loại dịch vụ nào trong điện toán đám mây?

Câu hỏi :

Google App Engine được sử dụng để thao tác triển khai loại dịch vụ nào trong điện toán đám mây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Google App Engine là một nền tảng phát triển dựa trên công nghệ điện toán đám mây do Google phát hành vào năm 2008 cho phép người dùng có thể viết ứng dụng lập trình và chạy ứng dụng lập trình này trên các máy chủ của Google. Với Google App Engine, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn ngôn ngữ lập trình, các thư viện lập trình, hệ cơ sở dữ liệu để giúp bạn thao tác triển khai loại dịch vụ, ví dụ như Platform-as-a-Service (PasS) một ứng dụng cung cấp các công cụ phần cứng và phần mềm cho người dùng qua internet.

ADVERTISEMENT