logo
ADVERTISEMENT

EC2 là nền tảng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây do hãng nào cung cấp?

Câu hỏi :

EC2 là nền tảng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây do hãng nào cung cấp?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) là nền tảng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây do Amazon cung cấp lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2006. EC2 giúp việc tạo, khởi chạy và cung cấp các ứng dụng ảo cho cá nhân hoặc doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi trở nên đơn giản. Các máy chủ ảo hoạt động bên trong môi trường bảo mật của các trung tâm dữ liệu của Amazon. Bạn bắt buộc phải trả phí cho các ứng dụng này tùy theo ứng dụng và thời lượng sử dụng. 

ADVERTISEMENT