logo
ADVERTISEMENT

Dịch vụ EC2 của Amazon ra mắt lần đầu vào năm nào?

Câu hỏi :

Dịch vụ EC2 của Amazon ra mắt lần đầu vào năm nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Ra mắt vào năm 2006, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) là dịch vụ điện toán có quy mô linh hoạt trong đám mây Amazon Web Services (AWS). EC2 cho phép bạn sử dụng môi trường Amazon để tính toán và có toàn quyền kiểm soát tài nguyên tính toán của mình.

ADVERTISEMENT