logo
ADVERTISEMENT

Các dịch vụ như gmail, google doc, facebook thuộc loại dịch vụ nào của điện toán đám mây?

Câu hỏi :

Các dịch vụ như gmail, google doc, facebook thuộc loại dịch vụ nào của điện toán đám mây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

SaaS có tên đầy đủ là Software as a Service, là phần mềm dưới dạng dịch vụ được nhà cung cấp đưa đến người dùng dựa trên công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing). Được định nghĩa là một mô hình cung cấp dịch vụ ứng dụng dựa trên phần mềm. Các ứng dụng SaaS đôi khi được gọi là phần mềm dựa trên web, phần mềm theo yêu cầu hoặc phần mềm được lưu trữ. Ngày nay, một số ứng dụng sử dụng phần mềm như một phần mềm dịch vụ, ví dụ: Gmail, google doc, facebook.

ADVERTISEMENT