logo
ADVERTISEMENT

Tính năng nào không được google hỗ trợ cho một máy chủ ảo?

Câu hỏi :

Tính năng nào không được google hỗ trợ cho một máy chủ ảo?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Máy chủ ảo ra đời chủ yếu để tiết kiệm ngân sách cho các tổ chức/cá nhân có nhu cầu sử dụng máy chủ cấu hình thấp thay vì trả tiền triệu mỗi tháng cho một máy chủ. Tuy nhiên, mọi hoạt động của VPS đều phụ thuộc vào máy chủ mà nó được tạo ra và nếu máy chủ vật lý có vấn đề thì toàn bộ hoạt động của VPS cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, đối với máy chủ ảo, E-mail không được google hỗ trợ. Điều này đôi lúc khiến năng suất làm việc của VPS không đạt được mức như bạn mong muốn. 

ADVERTISEMENT