logo

Dịch vụ lưu trữ đám mây OneDrive là sản phẩm của công ty nào?

Câu hỏi :

Dịch vụ lưu trữ đám mây OneDrive là sản phẩm của công ty nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

OneDrive là một dịch vụ tích hợp trong các sản phẩm của Microsoft như Windows 8.1, Windows 10, Xbox One và Microsoft Office. Dịch vụ được sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau giúp người dùng dễ dàng upload file lên cloud và đồng bộ các ứng dụng, phần mềm... của hệ thống. OneDrive trước đây được gọi là SkyDriver. Nó cho phép người dùng lưu trữ an toàn tất cả các tệp ở bất kỳ định dạng nào và truy cập chúng nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, người dùng cũng có thể đồng bộ dữ liệu bằng OneDrive. Hoặc truy cập hoặc chia sẻ chúng với những người khác.

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 13/02/2023