logo
ADVERTISEMENT

Dịch vụ điện toán đám mây nào không phải do Google cung cấp?

Câu hỏi :

Dịch vụ điện toán đám mây nào không phải do Google cung cấp?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

OneDrive là một dịch vụ lưu trữ đám mây được phát triển bởi Microsoft. Dịch vụ này ra đời để cho phép người dùng lưu trữ các tập tin, thư mục, video và cả những tài liệu quan trọng trực tuyến. Với OneDrive, người dùng không cần phải lưu trữ trên máy tính thông thường mà vẫn đảm bảo an toàn cho tài liệu của mình. Vì vậy, OneDrive không phải do Google cung cấp.

ADVERTISEMENT