logo
ADVERTISEMENT

Ứng dụng nào sau đây không sử dụng dịch vụ của đám mây?

Câu hỏi :

Ứng dụng nào sau đây không sử dụng dịch vụ của đám mây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

OpenOffice là bộ phần mềm ứng dụng văn phòng mã nguồn mở được phát triển bởi Sun Microsystems và cộng đồng nguồn mở, có các tính năng tương tự như Microsoft Office và không sử dụng các dịch vụ của đám mây. OpenOffice có thể chạy trên nhiều hệ điều hành, hỗ trợ đa ngôn ngữ, thường xuyên được cập nhật và nâng cấp.

ADVERTISEMENT