logo

Mô hình đám mây nào thích hợp với doanh nghiệp?

Câu hỏi :

Mô hình đám mây nào thích hợp với doanh nghiệp?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Private Cloud (đám mây riêng) là một ứng dụng cho phép các hệ thống và dịch vụ có thể truy cập trong một tổ chức chạy trong một tổ chức. Tuy nhiên, nó có thể được quản lý nội bộ bởi chính tổ chức hoặc bên thứ ba. Các hoạt động trên đám mây riêng không mở cho công chúng và các tài nguyên được chia sẻ từ các nhóm tài nguyên riêng biệt. Vì vậy, nó đảm bảo tính bảo mật rất cao nên được các doanh nghiệp ưa chuộng sử dụng. 

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 13/02/2023