logo
ADVERTISEMENT

Khi nào thì lựa chọn dịch vụ đám mây công cộng (public cloud)?

Câu hỏi :

Khi nào thì lựa chọn dịch vụ đám mây công cộng (public cloud)?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Đám mây công cộng là một loại dịch vụ điện toán do bên thứ ba cung cấp và có thể truy cập được trên internet. Vì là một dịch vụ điện toán do bên thứ ba cung cấp và có thể truy cập được trên Internet. Các loại tài nguyên khác nhau có sẵn thông qua đám mây công cộng, bao gồm lưu trữ, ứng dụng và máy ảo. Do đó, khi lựa chọn dịch vụ đám mây công cộng (public cloud) bạn hãy đảm bảo rằng mình đã có các ứng dụng như Software-as-a-Service từ một nhà cung cấp có chiến lượng an ninh thực hiện tốt, giúp phân phối phần mềm hiệu quả. 

ADVERTISEMENT