logo
ADVERTISEMENT

Khi sử dụng đám mây công cộng khách hàng phải trả những chi phí nào?

Câu hỏi :

Khi sử dụng đám mây công cộng khách hàng phải trả những chi phí nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Các dịch vụ đám mây công cộng rất phổ biến, nhưng chúng cũng có một số nhược điểm. Do Không cần mua phần cứng vật lý nên doanh nghiệp có ít quyền kiểm soát hơn đối với hệ thống của chính họ. Thay vào đó, nhà cung cấp sẽ sở hữu và duy trì thiết bị mà họ kiểm soát những dữ liệu này, vì vậy, bạn cần phải thuê dịch vụ ở những nhà cung cấp dịch vụ thuê máy chủ ảo đặt dụng một môi trường chung nơi mà chi phí được phân bố đều cho mọi người.

ADVERTISEMENT