logo
ADVERTISEMENT

Bài 80 trang 33 SGK Toán 8 tập 1


Mục lục nội dung

 • Ôn tập chương 1
 • Ôn tập chương 1

  Bài 80 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1)

  Làm tính chia:

  a) (6x3– 7x2– x + 2) : (2x + 1)

  b) (x4– x3+ x2 + 3x) : (x2 – 2x + 3)

  c) (x2– y2+ 6x + 9) : (x + y + 3)

  Lời giải:

  a)

   Giải Toán 8: Bài 80 trang 33 SGK Toán 8 tập 1 | Giải bài tập Toán 8

  b)

   Giải Toán 8: Bài 80 trang 33 SGK Toán 8 tập 1 | Giải bài tập Toán 8

  c) (x2– y2+ 6x + 9) : (x + y + 3)

  = (x2 + 6x + 9 – y2) : (x + y + 3)

  = [(x2 + 2.x.3 + 32) – y2] : (x + y + 3)

  = [(x + 3)2 – y2] : (x + y + 3)

  = (x + 3 + y)(x + 3 – y) : (x + y + 3)

  = x + 3 – y = x – y + 3

  Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 8

  ADVERTISEMENT