logo
ADVERTISEMENT

Bài 79 trang 33 SGK Toán 8 tập 1


Mục lục nội dung

 • Ôn tập chương 1
 • Ôn tập chương 1

  Bài 79 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1)

  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

  a) x2– 4 + (x – 2)2 ;

  b) x3– 2x2+ x – xy2

  c) x3– 4x2– 12x + 27

  Lời giải:

  a) x2– 4 + (x – 2)2

  = (x2– 22) + (x – 2)2

  = (x – 2)(x + 2) + (x – 2)2

  = (x – 2)[(x + 2) + (x – 2)]

  = (x – 2)(x + 2 + x – 2)

  = (x – 2)(2x) = 2x(x – 2)

  b) x3– 2x2+ x – xy2

  = x(x2 – 2x + 1 – y2)

  = x[(x – 1)2 – y2]

  = x(x – 1 + y)(x – 1 – y)

  c) x3– 4x2– 12x + 27

  = (x3 + 27) – (4x2 + 12x)

  = (x3 + 33) – 4x(x + 3)

  = (x + 3)(x2 – 3x + 9) – 4x(x + 3)

  = (x + 3)(x2 – 3x + 9 – 4x)

  = (x + 3)(x2 – 7x + 9)

  Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 8

  ADVERTISEMENT