logo
ADVERTISEMENT

Bài 77 trang 33 SGK Toán 8 tập 1


Mục lục nội dung

 • Ôn tập chương 1
 • Ôn tập chương 1

  Bài 77 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1)

  Tính nhanh giá trị của biểu thức:

  a) M = x2+ 4y2– 4xy tại x = 18 và y = 4

  b) N = 8x3– 12x2y + 6xy2– y3 tại x = 6 và y = - 8

  Lời giải:

  a) M = x2+ 4y2– 4xy

  = x2 – 2.x.2y + (2y)2

  = (x – 2y)2

  Tại x = 18, y = 4 ta có:

  M = (18 – 2.4)2 = 102 = 100

  b) N = 8x3– 12x2y + 6xy2– y3

  = (2x)3 – 3(2x)2y + 3.2xy2 – y3

  = (2x – y)3

  Tại x = 6, y = - 8 ta có:

  N = (2.6 – (-8))3 = 203 = 8000

  Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 8

  ADVERTISEMENT