logo
ADVERTISEMENT

Bài 76 trang 33 SGK Toán 8 tập 1


Mục lục nội dung

 • Ôn tập chương 1
 • Ôn tập chương 1

  Bài 76 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1)

  Làm tính nhân:

  a) (2x2– 3x)(5x2– 2x + 1) ;         b) (x – 2y)(3xy + 5y2 + x)

  Lời giải:

  a) (2x2– 3x)(5x2– 2x + 1)

  = 2x2.5x2 – 2x2.2x + 2x2 – 3x.5x2 + 3x.2x – 3x

  = 10x4 – 4x3 + 2x2 – 15x3 + 6x2 – 3x

  = 10x4 – 19x3 + 8x2 – 3x

  b) (x – 2y)(3xy + 5y2+ x)

  = x.3xy + x.5y2 + x.x – 2y.3xy – 2y.5y2 – 2y.x

  = 3x2y + 5xy2 + x2 – 6xy2 – 10y3 – 2xy

  = 3x2y – xy2 – 2xy + x2 – 10y3

  Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 8

  ADVERTISEMENT