logo
ADVERTISEMENT

Bài 78 trang 33 SGK Toán 8 tập 1


Mục lục nội dung

 • Ôn tập chương 1
 • Ôn tập chương 1

  Bài 78 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1)

  Rút gọn các biểu thức sau:

  a) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

  b) (2x + 1)2+ (3x – 1)2+ 2(2x + 1)(3x – 1)

  Lời giải:

  a) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

  = x2 – 22 – (x2 + x – 3x – 3)

  = x2 – 4 – x2 – x + 3x + 3

  = 2x – 1

  b) (2x + 1)2+ (3x – 1)2+ 2(2x + 1)(3x – 1)

  = (2x + 1)2 + 2.(2x + 1)(3x – 1) + (3x – 1)2

  = [(2x + 1) + (3x – 1)]2

  = (2x + 1 + 3x – 1)2

  = (5x)2 = 25x2

  Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 8

  ADVERTISEMENT