logo
ADVERTISEMENT

Bài 81 trang 33 SGK Toán 8 tập 1


Mục lục nội dung

 • Ôn tập chương 1
 • Ôn tập chương 1

  Bài 81 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1)

  Tìm x, biết:

  a) 2/3.x.( x2 – 4) = 0

  b) (x + 2)2– (x – 2)(x + 2) = 0

  c) x + 2√2 x2+ 2x3= 0

  Lời giải:

  Giải Toán 8: Bài 81 trang 33 SGK Toán 8 tập 1 | Giải bài tập Toán 8

  Hoặc x = 0

  Hoặc x – 2 = 0 => x = 2

  Hoặc x + 2 = 0 => x = - 2

  Vậy x = 0; x = - 2; x = 2

  b) (x + 2)2– (x – 2)(x + 2) = 0

  ⇔ (x + 2)[(x + 2) – (x – 2)] = 0

  ⇔ (x + 2)(x + 2 – x + 2) = 0

  ⇔ (x + 2).4 = 0

  ⇔ x + 2 = 0

  => x = - 2

  Giải Toán 8: Bài 81 trang 33 SGK Toán 8 tập 1 | Giải bài tập Toán 8

  Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 8

  ADVERTISEMENT